• Ebook Mạng cung cấp và phân phối điện: Phần 1

  Ebook Mạng cung cấp và phân phối điện: Phần 1

  Ebook "Mạng cung cấp và phân phối điện" được biên soạn với mong muốn giới thiệu những kiến thức cơ bản, những bản chất vật lý về điện liên quan đến mạng điện cung cấp và mạng điện phân phối. Phần 1 gồm các nội dung: Khái niệm chung về mạng và hệ thống điện; Phụ tải điện; Đặc tính và tham số của các phần tử của hệ thống điện;...

   452 p bvu 18/03/2023 8 0

 • Ebook Mạng cung cấp và phân phối điện: Phần 2

  Ebook Mạng cung cấp và phân phối điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Mạng cung cấp và phân phối điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán mạng điện kín đơn giản; Tính toán các chế độ của mạng và hệ thống điện trên máy tính điện tử; Trạm biến áp phân phối trong mạng điện địa phương; Điều chỉnh điện áp trong mạng điện; Giảm tổn thất công suất và tổn...

   482 p bvu 18/03/2023 5 0

 • Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 1

  Ebook "Phương pháp giảng dạy tiếng Anh" phần 1 trình bày 15 bài giảng mỗi bài tập chú tâm vào một lĩnh vực khác nhau của giáo dục học pháp và bao quát một phạm vi rộng các kỹ năng và kỹ xảo dạy học nhằm phát triển việc nghe, nói, phát âm, đọc, viết và dịch tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p bvu 18/03/2023 10 0

 • Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp giảng dạy tiếng Anh" tiếp tục trình bày 15 bài giảng về ngữ pháp, luyện đọc tiếng Anh, quản lý và đánh giá giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p bvu 18/03/2023 6 0

 • Ebook Lập trình Java căn bản: Phần 1

  Ebook Lập trình Java căn bản: Phần 1

  Cuốn sách Lập trình Java căn bản cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức về lập trình hướng đối tượng, xử lý biệt lệ, lập trình đa luồng, các luồng vào/ra,... Cuốn sách được cấu trúc thành 8 chương. Phần 1 gồm 4 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình java; Chương 2: Lập trình hướng đối...

   67 p bvu 18/03/2023 5 0

 • Ebook Lập trình Java căn bản: Phần 2

  Ebook Lập trình Java căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lập trình Java căn bản" gồm có 4 chương với những nội dung cơ bản như sau: Chương 5: Điều khiển biệt lệ và các lớp tiện ích; Chương 6: Nhập - xuất trong java; Chương 7: Java swing; Chương 8: Kết nối cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p bvu 18/03/2023 4 0

 • Ebook Internet vạn vật: Phần 1

  Ebook Internet vạn vật: Phần 1

  Cuốn sách Internet vạn vật trình bày những kiến thức cơ bản về mạng Internet vạn vật bao gồm các công nghệ thành phần và những ứng dụng tiềm năng của IoT. Thông quan cuốn sách này, bạn đọc có thể hiểu và áp dụng những kiến thức về IoT cho các bài toán ứng dụng thực tế. Bố cục cuốn sách được chia làm 4 chương và được chia thành 2 phần....

   86 p bvu 18/03/2023 4 0

 • Ebook Internet vạn vật: Phần 2

  Ebook Internet vạn vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Internet vạn vật gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Chương 3: Giao thức định tuyến IPv6 cho mạng Internet vạn vật; Chương 4: Giao thức lớp ứng dụng cho mạng Internet vạn vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p bvu 18/03/2023 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015): Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015): Phần 1

  Ebook "Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về Luật thừa kế; Quyền thừa kế; Bản chất của quyền thừa kế; Di sản thừa kế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p bvu 18/03/2023 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015): Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật; Thanh toán và phân chia di sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   78 p bvu 18/03/2023 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp về quyền công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về quyền công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách là những câu hỏi và đáp về quyền công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Cuốn sách góp phần giúp cho mọi công dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

   88 p bvu 18/03/2023 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp về quyền công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về quyền công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách bao gồm 100 câu hỏi được chia làm hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu các câu hỏi và đáp giải đáp thắc mắc về tham nhũng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p bvu 18/03/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số